Õppimine

Algastme koolid

Keskastme koolid

  • Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool (kromaatiline kannel, õp. Anna-Liisa Eller ja õp. Kristi Mühling)
  • Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool (kromaatiline kannel, õp. Ruth Kuhi)

Ülikoolid

  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (kromaatiline kannel, õp. Kristi Mühling ja Hedi Viisma)
  • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (pärimusmuusika ja koolimuusika eriala, õp. Tuule Kann)

Täiendkoolitused

  • August Pulsti õpistu (rahvakandle koduõpe, rahvakandle kursus ja väikekandle kursus, õp. Helle Suurlaht ja Pille Karras)