10-keelse väikekandle kursus

Läbiviijaks on tuntud kanneldaja Kadri Lepasson. Kursus toimub kuuel päeval (19.01, 2.02, 9.02, 8.03, 15.03 ja 29.03.2019), iga päev 11.30-14.00. Eesti Kandleliidu liikmele maksab kursus 110€, mitteliikmele 130€.

Kursusel käsitleme 10-keelse kandle mänguvõimalusi peaasjalikult katmis-segatehnika aspektist. Kursus on mõeldud kandleõpetajaile ning edasijõudnud kandlemängijaile, kel on kandlemängu algtõed ja mänguvõtted juba omandatud ning kes on saavutanud rahuldava sõrmeosavuse.

Kursusest osavõtt eeldab kodust harjutamist! Samuti peab osavõtjal endal pill olemas olema.

TEEMAD:
• Akordivõtted pilli põhihelistikes (D-duur, b-moll) – kiire ülevaade
• Kuidas „sobitada“ teiste pillide repertuaari 10-keelsele kandlele
• Akordivahetuse loogika väikekandlel
• Parema käe mängusuunad – on sel vahet, mis suunas (sõrmepadjaga üles tõmmates, küünega alla lüües) ja kuidas ma parema käega mängin?
• Pilli ümberhäälestamine teistesse helistikesse – kas ja milleks see vajalik on?
• Akordivõtted ümberhäälestatud helistikes (G-duur, C-duur, A-duur, a-moll, e-moll …)

Soovijad peavad end registreerima hiljemalt 1. detsember 2019 aadressil: 
https://forms.gle/hZ9hLF1S8VLmn54j8
Lisainfo: info@kandleliit.ee