Eesti Kandleliidu uus juhatus

Alates 17. september 2021 alustas tööd uus juhatus:

Esimees Ann Kase
Aseesimees Anna-Liisa Eller
Laura Lindpere
Heidi Öövel
Kärt Suurlaht

Aitäh eelmisele juhatusele ja jõudu järgmisele!