Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2022“

Nõuded kandleõpilastele 

Konkurss kandleõpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Esitada kaks erineva karakteriga teost. Vanemad vanuserühmad võivad mängida ka kolm teost, kui ajaline maht jääb muidu täitmata. 

Üks teos valida vastava vanuserühma kohustuslike palade hulgast.
Lugude õppimisel pidada silmas autori poolt kirja pandud tempo tähiseid.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, v.a 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

0 vanuserühm kuni 8-aastased
Kaks erineva karakteriga vabalt valitud pala 

I vanuserühm 9 – 10-aastased (kava pikkus 3-6 minutit)
Leelo Kõlar „Haned kadunud“ 
Rahvaviis, sdn Kevin Olson „Sära, sära, väike täht“ 
Fiona Macard „Pahura tuju tango“ 

II vanuserühm 11 – 12-aastased (kava pikkus 4-7 minutit)
Andres Lemba „Unenägu“ 
Andres Lemba „Ärkamine“ 
John Thompson „Tänavakarneval“ 

III vanuserühm 13 – 14-aastased (kava pikkus 6-10 minutit)
Heli Kendra „Vale jala valss“ 
Arno Tamm „Öhe“ 
Malle Maltis „Väike valge paberlaevuke“ 

IV vanuserühm 15 – 19-aastased (kava pikkus 7-12 minutit)
Jaak Sooäär „Teisele kaldale“
Katri Rebane „Suvi vanas kalurikülas“ 
Robert Jürjendal „Põhjala polka“ 

Lõppvoor toimub 9. aprill 2022 Tallinna Muusikakoolis.

Täpsem info: https://muusikakoolid.ee/et/parim-noor-instrumentalist-2022