Raplamaa XI kandlepäev toob kokku 90 kandlemängijat!

20. jaanuaril toimub Raplamaal, Tohisoo mõisas  Raplamaa XI Kandlepäev, mis toob kokku 90 suurt ja väikest kandlemängijat üle Raplamaa ja mujalt Eestist.
Kandlepäeval toimuvad õpilastele meeleolukad õpitoad ja õpetajatele pedagoogiline õpituba Kadri Lepassoniga. Lisaks väiksematele õpitubadele toimub Rahvatantsulabor, kus Kadri Lepasson räägib, 
kuidas tantsuks mängida ning kuidas tantse õpetada, ja suures ringis ühislugude mängimine, mis annab-loob võimsa ühistunde.

Kandlepäev lõpeb kell 15.00 toimuva kontsertiga, kus esinevad kõik osalejad ja õpetajad ning kuhu on oodatud kõik huvilised!


Kandlepäev toimub sel aastal 11.-dat korda ja selle eesmärgiks on tuua kokku Raplamaa kandlemängijad nii õpetajate kui õpilaste tasandil, õppida ühist repertuaari ning luua tihedamat koostöövõrgustikku.
Kandlepäeva korraldab MTÜ Kandlekoda, mis tegeleb erinevate pärimusmuusika-alaste laagrite, kursuste, õppepäevade korraldamisega ja väikekannelde ning kromaatiliste kannelde valmistamisega.
Raplamaa XI Kandlepäeva toetavad Eesti Kultuurkapital ja

Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp.

Lisainfo: Margit Kuhi, 55687474, kandlekoda@hot.ee