IN MEMORIAM: ELS ROODE

ELS ROODE

23.07.1934 – 22.04.2022

Meie seast on lahkunud õpetaja ja särav eeskuju, hea sõber ja kolleeg, Eesti kromaatilise kandle koolkonna rajaja ja paljude kandlemängijate „ema“ – Els Roode.

Els Roode sündis ja alustas kooliteed Tallinnas. Esimene kokkupuude muusikaga toimus läbi klaverimängu, ent juhuse tahtel astus ta üsna pea vastavatud kandleklassi Tallinna Lastemuusikakoolis, kus tema õpetajaks oli Eesti esimene kandleõpetaja Eik Toivi. 1955. aastal lõpetas Els kandleerialal Tallinna Muusikakooli (praeguse Georg Otsa nimelise muusikakooli) ning 1960. aastal Läti Riikliku Konservatooriumi Tamara Vainovska klassis.

Riiast naastes alustas ta tööd pedagoogina, pannes aluse professionaalsele kandleõpetusele Eestis. Pea 50 aastat õpetas ta kannelt Tallinna Lastemuusikakoolis, hiljem ka Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis. Elsu südame- ja elutööks oli kromaatilise kandle populariseerimine, selle tõstmine võrdväärseks pilliks teiste klassikaliste instrumentidega, kandleõpetuse ja -mängu taseme tõstmine ning uue repertuaari leidmine. Tänu tema järjepidevusele avati 2002. aastal kandleklass Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Paljud tänastest kandlemängijatest on tema õpilased.

Els Roode alustas 1990. aastal rahvusvaheliste kandlepäevade traditsiooni, mis toob kokku kandlemängijaid nii kodumaalt kui ka piiri tagant ning mis kestab tänaseni.

Aktiivse ja tegusa elustiiliga muusikuna mängis Els Roode Eesti Raadio rahvamuusikaansamblis ja üle paarikümne aasta ansamblis Vikerlased. Els oli neljal korral koolinoorte ja üldtantsupidude muusika üldjuht. Ta esines kandlesolistina Prantsusmaal, Suurbritannias, Indias, Luksemburgis ja Kanadas. Els Roode asutas rahvamuusikaansambli Kaasike ja oli selle pikaajaline juhendaja. Samuti lõi ta 1975. aastal kandleansambli Kukulind ja oli kolm aastakümmet selle dirigent. Tänu tema organisaatorivõmetele ja täpsusele said kukulinnud juba enne raudse eesriide langemist reisida ka läände. Kontserte on antud endise Nõukogude Liidu erinevates paikade, Lätis, Leedus, Venemaal, Ukrainas, Rootsis, Norras, Belgias, Šveitsis, Saksamaal jm.

Ühelt poolt oli Els ideaalilähedane pedagoog, kes oma distsipliini ja inspiratsiooniga pani ka kõige väänikumad õpilased kannelt mängima ja muusikat armastama. Teisalt õpetas Els oma tundides elus läbilöömiseks vajalikku – täpsust ja korrektsust, oskusi ja hoiakuid kõike alustatut lõpetada, vastutustunnet ning ühtehoidmise vaimu. Kuigi viimastel aastatel oli Els aktiivsest õpetamis- ja juhendamistööst tagasi tõmbunud, jäi ta südames ja tegudes kromaatilise kandlega seotuks – elas kaasa kanneldajate rõõmudele ja muredele ning oli paljudel kontsertidel publiku hulgas.

Jääme Elsu mäletama alati optimistliku, teotahtelise, energilise ja innustavana. Oleme mõtetes tema perega.

Kukulind
Eesti Kandleliit
Tallinna Muusikakool
Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

Els Roode ärasaatmine toimub laupäeval, 30. aprillil kell 12.00 Nõmme Lunastaja Kirikus.