Näitus Avelinius-Friedemann Tõnisson 140

[metaslider id=485]

Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis on 21.01-15.02 üleval näitus Avelinius-Friedemann Tõnisson 140. Esindatud on vendade valmistatud erinevad kandled, näituse on kokku pannud Hannes Põllu.

Ella Maidre käis näitust külastamas 1. veebruaril koos Vanalinna Muusikakooli kandleõpilastega. Tänu Türi Kultuurikeskuse direktorile, Ülle Välimäele oli neil võimalus kuulda vendadest Tõnissonidest ja nende valmistatud kanneldest Hannes Põllult endalt. Lisaks käisid nad ringi Türi Muusikakooli ruumides, kus direktor Silja Aavik tegi neil huvitava ja ülevaatliku ringkäigu.

Kindlasti leidke ka ise see võimalus, et näitust külastada!

Fotod on teinud Ella Maidre.

 

Oma pill teeb lapsed rõõmsaks!

Toetada saad: http://www.hooandja.ee/projekt/oma-pill-teeb-lapsed-roomsaks

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool alustas tegevust 2010. aastal. Kool tegutseb Jõelähtme valla suuremates keskustes: Lool, Kostiveres ja Neemes. Tänaseks on muusika- ja kunstikool edukalt töötanud juba 7 aastat ning õpilaste arv on tõusnud 200-ni. Koolis saab õppida järgmisi pille: klaverit, viiulit, akordionit, kitarri, plokkflööti, flööti, trompetit ja kromaatilist kannelt. Sel õppeaastal avati koolis ka pop-jazzlaulu eriala. Hetkel on kõige populaarsemateks instrumentideks siiski klaver ja kitarr, kuid teil on võimalus meid aidata ja ka kannel sinna loetellu tõsta!

Kromaatilise kandle eriala avati Lool alles 2016. aasta sügisel. Sel hetkel polnud muusikakoolil ühtegi pilli, kuid õnneks olid mõned endised kanneldajad nõus enda omi laenama. Nüüdseks oleme suutnud endale soetada ühe 46-keelse instrumendi, kuid õpilasi on lausa viis. Oleme olukorras, kus järgmisel aastal pole enam soovijaid võimalik vastu võtta, kuna pille lihtsalt ei jätku. Teisena tahaksime osta Rait Pihlapi 51-keelse kandle, et oleks võimalik mängida ka neid palasid, mis nõuavad bassikeelte olemasolu. Nii saame repertuaari veelgi laiendada ja õppida selgeks lood, mis muidu kõrvale jääksid.

Paljud lapsed (ja täiskasvanud) ei tea, mis pill kromaatiline kannel on ja kujutavad ette, et sellega saab mängida vaid rahvamuusikat. Tegelikult on instrumendil võimalik mängida kõike, täpselt nagu klaveril. Esitada saab klassikalist muusikat, popi, rocki, isegi jazzi ja loomulikult traditsioonilisi palasid. Kui lapsed kuulevad kandle mahedat häält, armuvad nad sellesse koheselt ja tahavad veel ja veel kuulda. Me ei taha kellelegi neist öelda, et nad ei saa pillide puuduse tõttu muusikakooli astuda.

Toeta meid ja aita meid sammu võrra lähemale unistusele, kus iga laps saab kannelt õppida ja mängida uuel ja heal pillil! Seeläbi saame tõsta kandle populaarsuse klaveri ja kitarriga ühele pulgale!

AITÄH!

Rohkem infot kooli kohta: www.joelahtmemkk.ee
Rohkem infot kandle kohta: www.kandleliit.ee

Raplamaa XI kandlepäev toob kokku 90 kandlemängijat!

20. jaanuaril toimub Raplamaal, Tohisoo mõisas  Raplamaa XI Kandlepäev, mis toob kokku 90 suurt ja väikest kandlemängijat üle Raplamaa ja mujalt Eestist.
Kandlepäeval toimuvad õpilastele meeleolukad õpitoad ja õpetajatele pedagoogiline õpituba Kadri Lepassoniga. Lisaks väiksematele õpitubadele toimub Rahvatantsulabor, kus Kadri Lepasson räägib, 
kuidas tantsuks mängida ning kuidas tantse õpetada, ja suures ringis ühislugude mängimine, mis annab-loob võimsa ühistunde.

Kandlepäev lõpeb kell 15.00 toimuva kontsertiga, kus esinevad kõik osalejad ja õpetajad ning kuhu on oodatud kõik huvilised!


Kandlepäev toimub sel aastal 11.-dat korda ja selle eesmärgiks on tuua kokku Raplamaa kandlemängijad nii õpetajate kui õpilaste tasandil, õppida ühist repertuaari ning luua tihedamat koostöövõrgustikku.
Kandlepäeva korraldab MTÜ Kandlekoda, mis tegeleb erinevate pärimusmuusika-alaste laagrite, kursuste, õppepäevade korraldamisega ja väikekannelde ning kromaatiliste kannelde valmistamisega.
Raplamaa XI Kandlepäeva toetavad Eesti Kultuurkapital ja

Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp.

Lisainfo: Margit Kuhi, 55687474, kandlekoda@hot.ee